News

 • FinanceEstonia: finantsteenuste reklaami piiranguid tuleb leevendada

  Majandusministeeriumis on valminud eelnõu reklaamiseaduse muutmiseks, millega kaasneks õigus finantsteenuste reklaamis kajastada lisaks seadusega nõutud kohustuslikule teabele ka muud tarbijale vajalikku infot.…

  16.May.2019

 • Tule osale 22. mail FinanceEstonia seminaril “Avatud pangandusturu võitjad ja kaotajad”

  Euroopa uue makseteenuste direktiivi (PSD2) eesmärk on suurendada konkurentsi ning pakkuda pangaklientidele võimalust kasutada teisi finantsettevõtteid teatud pangateenuste osutamiseks. Sel direktiivil on kahtlemata oluline mõju kontoinfo haldamisele, maksete algatamisele ja autentimisele. Ent millist mõju on see avaldanud klientide käitumisele? Millised probleemid ja võimalused on tekkinud finantssektorile? Kas peab paika Bill Gates’i poolt öeldud sõnad: “Pangandus on vajalik, aga pangad mitte”?…

  30.Apr.2019

 • Ühisrahastust ootab ees Euroopa-ülene regulatsioon

  Ühisrahastuse reguleerimine on valdkonna vastu usalduse loomiseks ja ühtsete mängureeglite paika panemiseks oluline, ent veelgi tähtsam on, et see kaitseks ühtaegu nii investorite kui ka turuosaliste endi huve, kirjutab ühisrahastuses tegutseva EstateGuru tegevjuht ja FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi liige Mihkel Stamm.…

  30.Apr.2019

Events